Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

Rijk zet in op forse versnelling bouw


Om de woningbouwontwikkeling fors te versnellen, heeft minister De Jonge het Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan bevat meerdere versnellingsacties (waaronder -uiteraard- inzet op industrieel bouwen) die ervoor moeten zorgen dat de gemiddelde ontwikkeltijd van woningbouwprojecten omlaag gaat.

Om daadwerkelijk te versnellen zijn verschillende maatregelen gewenst. De minister noemt het verkorten van de planvormingsfase, het optimaliseren van besluitvorming in de fase van bezwaar en beroep, extra capaciteit bij overheden, gebruik maken van het Expertteam Woningbouw én inzet op industrieel bouwen:

Er moet innovatiever en meer industrieel gebouwd gaan worden. Voor elk project gelden nu andere eisen en verplichtingen. Dit kost tijd en geld. Om industriële woningbouw op te schalen, wordt samen met de sector gekeken naar mogelijkheden voor verdere standaardisatie. Opdrachtgevers kunnen ook gezamenlijk zorgen voor standaardisatie en het opschalen van de industriële productie. Door de vraag met meerdere partijen te bundelen kunnen bouwers hun productiecapaciteit optimaal benutten waardoor er ruimte is voor innovatie en kostprijsverlaging.

Het moge duidelijk zijn dat prefab een perfecte match is met deze versnellingsagenda.

Lees hier het volledige artikel.

Ga terug