Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

Rabo SmartBuilds zet modulaire middenhuurwoningen in om woningtekort duurzaam terug te dringen

In gesprek met directeur Remco Boer


Rabobank heeft de ambitie om met haar dochter Rabo SmartBuilds in tien jaar tijd twaalfduizend modulaire middenhuurwoningen in diverse Nederlandse regio’s te bouwen. De scale-up kiest hierbij bewust voor innovatieve, duurzame én verplaatsbare woningen. Hiermee biedt Rabo SmartBuilds een snelle oplossing voor de dringende woningbehoefte in ons land.

Woningtekort duurzaam oplossen

“Nederland zit in een wooncrisis. We hebben te maken met hoge huizenprijzen, onvoldoende aanbod, minimale doorstroming en in sommige situaties echt slechte woonomstandigheden. Bovendien is slechts 8% van de huidige Nederlandse woningvoorraad vrije huur, de rest is koop en sociale huur,” vertelt Remco Boer, directeur SmartBuilds.


Remco Boer, directeur van Rabo Smartbuilds

Dat percentage staat in schril contrast met de enorme doelgroep voor deze sector, die als gevolg van het minimale aanbod tussen wal en het schip raakt. “Er zijn veel te weinig middenhuurwoningen voor de relatief grote groep mensen die hier gebruik van wil maken. De Rabobank staat als maatschappelijk betrokken bank voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande, permanente woningen op tijdelijke gronden in heel Nederland voor deze huurders. We willen hiermee beweging op de vastgelopen woningmarkt bereiken. We kunnen het echter niet alleen.”

Samen met kenners van de regio

Rabo SmartBuilds levert samen met ontwikkelaars, grondeigenaren, gemeenten en woningcorporaties een bijdrage om op een duurzame manier het woningtekort terug te brengen. “Dat is ook ingegeven door onze leden die in 2021 tijdens een consultatieronde in het gehele land aangaven dat de woningcrisis een onderwerp is waar de bank een deeloplossing voor zou moeten bieden. Wij vatten de koe bij de hoorns. Door tijdelijke huisvesting op nieuwe locaties mogelijk te maken, helpen we de druk te verminderen”, zegt Boer. “We werken intensief samen met partijen die de regio’s kennen. Denk aan woningcorporaties, lokale overheden maar ook de collega's van onze plaatselijke Rabobankvestigingen die lokaal een sterk netwerk hebben Daarnaast zetten we in op samenwerkingen met meerdere bouwers, want we hebben een grote ambitie. In aantallen, maar ook in de diversiteit van het aanbod. Op Texel bieden we verschillende typen middenhuurwoningen, passend bij de wensen en vraag van de doelgroep op Texel. De woning op Texel  voldoen overigens al aan het op handen zijnde puntenstelsel in de huursector.”

Focus op flexwoningen

Rabo SmartBuildsis drie jaar na de oprichting in gesprek met 280 van de 350 Nederlandse gemeentes en actief met maar liefst dertig ontwikkelingen variërend van 120 grondgebonden woningen op Texel tot een vierlaags wooncomplex in Zaltbommel. “De vaart die we maken, is ook noodzakelijk: er is nú een wooncrisis die erom vraagt in hoog tempo woningen toe te voegen. Flexwoningen zijn vanwege hun korte productietijd de perfecte oplossing voor dit vraagstuk. Ook met het oog op de tijdelijke locaties. Denk hierbij plekken waar over tientallen jaren een andere bestemming voor komt. We bouwen op oude parkeerterreinen, locaties die nu nog een andere bestemming hebben zoals agrarisch  en op locaties die straks permanente bebouwing krijgen, maar waar het gebiedsontwikkelingstraject pas net is gestart.”

Boer benadrukt dat samenwerken met woningcorporaties van grote toegevoegde waarde is: “Samen zorgen we voor een mooie mix van sociale en middenhuurwoningen. Dat geeft de leefbaarheid van zo’n wijk een flinke impuls. Zo investeren we samen in een waardevolle community.”

Andere manier van denken nodig

Op de vraag wat er na genoemde decennia met de flexwoningen gebeurt, antwoordt Boer: “De woningnood zal over tien en ook over twintig jaar niet opgelost zijn. Daarom kiezen we ook expliciet voor kwalitatieve woningen die lang meegaan. Ik voorzie in de toekomst een markt waarin deze woningen ook permanent gebruikt gaan worden. Zeker omdat ze eenvoudig aanpasbaar zijn. Het vergt alleen een andere manier van denken.”

Die andere manier van denken is volgens Boer overigens nu al wenselijk. “Het kost tijd om bij lokale overheden het juiste beeld van geïndustrialiseerde oplossingen in hout te creëren en ook omwonenden moeten vaak even wennen. De onbekendheid met modulaire bouwen en het gebruik van bijvoorbeeld veel hout zorgt voor terughoudendheid. Beeldvorming is duidelijk een onderwerp waar we mee aan de slag moeten.”

Vooruitkijkend ziet Boer ook kansen voor verdergaande verduurzaming. “We onderzoeken de mogelijkheden om grijs water in onze woningen toe te passen. Het is ons een doorn in het oog dat we schoon kraanwater gebruiken om ons toilet door te spoelen. Omdat kraanwater is in ons land nog altijd goedkoop is, kan de businesscase echter nog niet uit. Desalniettemin hoop ik dat we er als bedrijf voor kiezen op voor te sorteren op wat gaat komen.”

Ga terug