Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

Nieuwe Kiwa-richtlijn voorkomt onnodige bouwkosten prefabwoningen


Kiwa, specialist in testen, inspecteren en certificeren, introduceerde op 10 oktober op de vakbeurs PREFAB zijn nieuwste procescertificaat. Met de certificeringsregeling BRL 7703 tonen aanbieders van prefab woningconcepten aan dat een onafhankelijke partij heeft vastgesteld dat een woningconcept voldoet aan de geldende eisen (lees: de Wkb). Hogere kosten én een langere doorlooptijd kunnen zo worden voorkomen. En laten we dat in deze tijd  - waarin we vóór 2030 negenhonderdduizend woningen moeten bouwen - nu precies nodig hebben!

Materiaalonafhankelijk

‘Met de invoering van de Wkb, op 1 januari aanstaande, wordt het bij elk Gevolgklasse 1-bouwproject verplicht dat een onafhankelijke kwaliteitsborger controleert of het bouwplan en het gerealiseerde project voldoet aan de bouwtechnische voorschriften van de we,’ vertelt Kiwa-productmanager Jeroen Pos. ‘Het is om verschillende redenen de verwachting dat de kosten en de doorlooptijden van bouwen onder de Wkb behoorlijk zullen oplopen. Men spreekt over extra kosten tot wel acht procent van de verkoopwaarde. Met onze nieuwe BRL voorkomen we een groot deel van deze kosten. Door aan de voorkant te investeren in certificering, dalen de borgingskosten significant. Ontwerp, productie en assemblage zijn immers afgekaderd. De kwaliteitsborger hoeft alleen nog maar te verifiëren of het certificaat geldig is en of de betreffende materialen en methodes kunnen worden toegepast bij het bouwwerk. Dat de BRL 7703 materiaalonafhankelijk is, maakt de certificeringsregeling extra bijzonder.’

Snellere vergunningsaanvraag en eenvoudiger toetsen

‘Tot de invoering van de Wkb gaan we voor goedkeuring met onze bouwtekening naar de gemeente en hopen we dat de uitvoering voldoet aan betreffende tekening. Onder de Wkb doen we een bouwmelding en controleert de kwaliteitsborger tijdens en na het proces of het (eind)product aan wet- en regelgeving voldoet. De BRL 7703 zorgt voor een snellere vergunningsaanvraag, eenvoudigere toetsing door het bevoegd gezag én het gemakkelijker samenstellen van het opleverdossier. En dat onder volledig vrijheid in materiaalkeuze.’

Ga terug